สพม.นว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดแสงธรรมสุทธาราม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดแสงธรรมสุทธาราม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์