สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด 3 แห่ง โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์

ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์