ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-15 ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-15 ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม