การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of education operation center: MOC) ในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of education operation center: MOC) ในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์