การประชุมคณะกรรมการที่จัดทำรูปเล่มเอกสารข้อมูลรายละเอียตประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่จัดทำรูปเล่มเอกสารข้อมูลรายละเอียตประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์