สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ คุณแม่อารีย์ ธิติธัญญาลักษณ์

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 19.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ คุณแม่อารีย์ ธิติธัญญาลักษณ์ มารดาสามีของ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ศาลา 3 วัดนครสวรรค์