การประชุมคณะกรรมการวิทยากรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยากรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1-_D1dh_nfZX5tQuu22lTvQ9o4_soRc61