การประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ SCQA ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

วัน จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ SCQA ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม