โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) Institute of Academic Development (IAD) โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์