กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนทับกฤชพัฒนา “เปิดบ้านการเรียนรู้ วิชาการก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า สร้างอาชีพก้าวไกล”

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนทับกฤชพัฒนา “เปิดบ้านการเรียนรู้ วิชาการก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า สร้างอาชีพก้าวไกล” โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมงานวิชาการและผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา