การบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังข่อยพิทยา

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา มีการเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ของโรงเรียนพร้อมติดตามนโยบายเร่งด่วน มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน และได้รับการต้อนรับจาก นายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา