กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023 โรงเรียนไพศาลีพิทยา “เวสาลีก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล”

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023 โรงเรียนไพศาลีพิทยา “เวสาลีก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ โดยมี นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมการเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา