การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ นายธีระพงษ์ ผู้กำกัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมรองวิทยา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา