ร่วมต้อนรับการ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมต้อนรับการ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียน ตรวจสอบสภาพรั้วคอนกรีต และตรวจสอบสภาพพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียน ตามรายละเอียด ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์