การประชุมตรวจสอบผลงานวิจัย ของข้าราชการครู และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลงานวิจัย ของข้าราชการครู และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือก โครงการวิจัยดีมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00น. ณ ห้องนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา อาคารลูกนเรศวรสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์