การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 

วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566  โดยพิธีเปิดและมอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  พร้อมแจ้งข้อราชการ ชี้แจงภารกิจของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2-3 และ กระบวนการสู่ความสำเร็จเชิงพื้นที่ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล และ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร