การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

📰 วัน เสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณโรงเรียนนครสวรรค์