สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนโกรกพระ

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยในโรงเรียน และการดูแลนักเรียนเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย ณ โรงเรียนโกรกพระ