ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก-ข้าวสาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม