สพม.นว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม รายเด็กหญิงรจนา หงส์ทับทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสบปัญหาความยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น