กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนพยุหะพิทยาคม เปิดโลกวิชาการ สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน One school One product One Area ประจำปีการศึกษา 2565 (ppp open house 2023) มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

ภาพโดย : นายพีรพัฒน์ ถึงสุข ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม