กิจกรรมจิตอาสาซักซ้อมแผนระดมพลทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาซักซ้อมแผนระดมพลทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2566 ณ แนวเขตวนอุทยานเขาหลวง หมู่ 15 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์