กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่บริการ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคมพร้อมด้วย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม