การประชุมการติดตามนักเรียนตั้งครรภ์และออกจากระบบการศึกษาในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน ร่วมการประชุมการติดตามนักเรียนตั้งครรภ์และออกจากระบบการศึกษาในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์