พิธีส่ง-รับ มอบรงกีฬาวิ่งธงเฉลิมฉลอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีส่ง-รับ มอบรงกีฬาวิ่งธงเฉลิมฉลอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” พ.ศ. 2566 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี ณ ปะรำพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังใหม่