สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน สพม.นครสวรรค์

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน สพม.นครสวรรค์

https://drive.google.com/drive/folders/1apDq1EoevoIwKU28v61BpdBc1qGCAhKd?usp=sharing