การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ห้องประชุม PLC Corner Cafe สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์