สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.เมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , โรงเรียนสา อ.เวียงสา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา