ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)