ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นำโดย นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และช่วงภาคบ่ายได้มีกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์และโรงเรียนในสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1g7RFB7QEvqXtuWcuPBS4ABoQVIPZjud1