การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์