กิจกรรมงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair 2023) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair 2023) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีการเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานผลงานของนักเรียน ณ บริเวณโดมร่มเย็น และ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์