การแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์

️ วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำทีม บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์