การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2566

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย นักทรัพยากรบุคคล ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์