นิทรรศการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  ณ วัดพระปรางค์เหลือง

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00  น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  ณ วัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ มีการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน 8 จุดการเรียนรู้ โดยตอบจุดเน้นที่ 2 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (Patriotism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566