สพม.นครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2566 “มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน”  (แห่กลางวัน)

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.00  น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2566 “มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน”  (แห่กลางวัน) ณ ลานหน้าป้ายโรงเรียนสตรีนครสวรรค์