การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566

วัน อังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์