การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสรรค์ (วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์) 

วัน อาทิตย์ ที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสรรค์ (วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์) ผ่านระบบ VDO Conference Google Meeting