กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน ของโรงเรียนนครสวรรค์ (สภานักเรียน) รุ่นที่ 10

วัน อาทิตย์ ที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน ของโรงเรียนนครสวรรค์ (สภานักเรียน) รุ่นที่ 10 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์