การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ( International Junior Science Olympiad : 20th IJSO)

วัน อาทิตย์ ที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ( International Junior Science Olympiad : 20th IJSO) จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมการจัดสอบ ได้ความอนุเคราะห์สนามสอบโดยโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และ นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์