การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พื้นที่ภาคเหนือ

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน