สพม.นครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม  เทคโนโลยีก้าวล้ำ  นำภูมิปัญญาสู่สากล”

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมงานแถลงข่าวประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม  เทคโนโลยีก้าวล้ำ  นำภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมี ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดน่าน 3 เขต  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  โดยการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 จะจัดขึ้น ณ ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566