แข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนพนมรอกวิทยา  “พนมรอกเกมส์”

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนพนมรอกวิทยา  “พนมรอกเกมส์” โดยมี นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วย สภานักเรียน กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนพนมรอกวิทยา