ซักซ้อมหัวหน้าส่วนราชการที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMER ONE

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมซักซ้อมหัวหน้าส่วนราชการที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์