การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้  นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์