การประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา