ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระบางวิทยา

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระบางวิทยา เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ พร้อมให้กำลังใจครู นักเรียน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา และคณะครู เป็นอย่างดี ณโรงเรียนพระบางวิทยา