งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2566 “มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน” 

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และ คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2566 “มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน” พร้อมงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย เป็นประธาน  ณ เวทีริมหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์