การประเมินสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coahing Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ในระยะเวลา 6 เดือน ของนางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา ผอ. โรงเรียนวังบ่อวิทยา ผอ.จักรกฤษณ์ สนอ่วม ผอ. รร.ช่องแคพิทยาคม ศน.อมรรัตน์ แก้วมาลา ศน.จิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ด้วยการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ห้องประชุมร่วมใจ สพม. นครสวรรค์