การประชุมจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล (ด้านเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัดของชาติ) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์